Firmabowling

 

 

 

 

 

 

 

Inviter dine kollegaer med på en hyggelig bowlingkveld med
noen serier bowling og mat. Det slår alltid godt an. Kontakt oss
for bestilling av baner og mat.

Vi har også skjenkebevilgning!

Priser:

2 serier bowling og pizza 195,- pr. person
3 serier bowling og pizza 230,- pr. person